Candle and Flower.

Many good songs came out during the fall break. There was one that was not published recently but caught my attention.

Nến và Hoa

Em chỉ cần nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền

Thế nên anh làm em sao xuyến

Một lời em nói trong đêm mang tới mây đen

Vùi lấp đi cho em mất tầm nhìn

Vậy thì cần gì

Nến và Hoa

Vì em cũng chỉ đến rồi xa…

Vậy thì cần gì

Nến và Hoa

Khi chính em là một món quà.

What I like the most about this song is that it left me with so many thoughts after such good laughter. I was dancing, high on my emotions when suddenly I realised what the single was singing about. Seductive melody and appealing vocal, the content is all about materialistic love.

 Nến và Hoa –

– Candle and Flower

Another song was HongKong1.

I was baffled, puzzled, confounded, curious, nostalgic, and amused. To be honest, to explain the lyrics of this beautifully intricate Vietnamese song (or any other songs listed here) in Vietnamese, for me, would be beyond my capability.

Em bước sang ngang đợi chờ chờ một điều diệu kỳ

Như lúc ban đầu

Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì

Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì

Nước mắt em rơi, dòng lệ tràn đầy cầu kì

Vì em vì em

Why would you cry, baby?

Your tears, are they really falling for us?

Tears falling from your diamond eyes precious like sapphire

 spackle like gold

Spackle like gold

Wild and free, all I need on a desperate Sunday afternoon.

Như lời đồn

A song is good because 

you want to hear your heart louder

and louder…

And your soul doesn’t have to whisper anymore.